Processing World

Procesmanagement is een effectief en efficiënt managementinstrument voor de implementatie van strategische doelen en voor de continue verbetering van alle processen.

Een perfect procesmanagementsysteem stelt de toekomst van uw bedrijf veilig!

Processen efficiënt beheren – procon stelt dit doel voor u en uw bedrijf!

Procesmanagement scanadvies


Met het procesmanagement scan consult wordt in korte tijd uw procesmanagementsysteem geanalyseerd, vergeleken met marktleidende organisaties en worden systeemoptimalisaties uitgevoerd. Op basis van een expertinterview worden de systeemelementen toegewezen en zwakke punten geïdentificeerd.

ONZE EXPERTISE – UW VOORDEEL:
We voeren samen met u een gedetailleerde procesmanagementscan uit en leveren branchespecifieke gegevens voor benchmarking. Het resultaat wordt geanalyseerd, knelpunten worden in kaart gebracht en gerichte verbetermaatregelen worden doorgevoerd. Wij ondersteunen u met knowhow in systeemoptimalisatie en prioriteren uw aandachtspunten!

Stappenplan voor procesbeheer


De roadmap procesmanagement is het tijdschema voor het opzetten en verder ontwikkelen van een succesvol procesmanagementsysteem. Op basis van de geanalyseerde huidige situatie en de strategische visie werken we samen uw individuele roadmap uit.

ONZE EXPERTISE – UW VOORDEEL:
Onze management consultants ondersteunen u bij een succesvolle procesoptimalisatie met:

uitgebreide workshops voor het ontwerpen en optimaliseren van uw procesmanagementsysteem
Opzetten van het communicatieconcept en interface-organisatie naar andere managementsystemen
Service Level Agreement (SLA) voor transparante overeenkomsten tussen klant en dienstverlener
Controle over uw processen om de productiviteit continu te verhogen
Tegelijkertijd zorgen wij voor uw procesmanagement voor een gerichte beheersing van uw bedrijfsprocessen: dit zorgt voor klantgerichtheid en verbeterde proces- en kostentransparantie.

Ontwikkeling en vaststelling van activity-based costing

De op causaliteit gebaseerde toewijzing van overheadkosten aan producten en klanten maakt optimalisatie van strategische beslissingen mogelijk: de focus ligt op klantsegmentatie, producten en prijsstelling en verbeterde beheersing van kosten- of winstcentra. De herziene activity-based costing biedt nieuwe benaderingen voor de registratie, planning, controle en toewijzing van overheadkosten